Florida és Jamaica, magyar idegenvezetővel az egész úton


Miami
Utazás áttekintő:

Ország:   Amerikai Egyesült Államok, Jamaika
Város:   Fort Lauderdale - Florida, Kingston, Miami, Ocho Rios

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásMindazon utasaink, akik erre az útra jelentkeznek, és 2017. október 12-ig jelentkeznek, és befizetik az előleget, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból, a félpanziós felárból és az esetleges egyágyas felárból. Teljes összeg – egyösszegű – befizetése esetén az előfoglalási kedvezmény 6%!

Program:

1. nap:
Elutazás Ferihegyről egyszeri nyugat-európai át­szál­lás­sal Miamiba. Érkezés a kora esti órákban (helyi idő szerint), transzfer Miami Beach-re a szállodába (5 éj).

2. nap: Miami
Egész napos autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés az Amerikai Egye­sült Államok legdélibb nagy­vá­ro­sában, Miamiban, mely egyúttal az ország egyik leg­fon­to­sabb turis­ta­vá­rosa. A nap során látjuk majd Miami Beach híres Art Deco negyedét, a hihe­tet­lenül megren­dítő Holocaust emlék­művet, a Little Havana negyedet (Miami kubai negyedét), a Coral Gables negyed gyönyörű épüle­teit, a belváros fel­hő­kar­co­lóit. Láto­ga­tást teszünk majd a pompás Vizcaya-kastélyban és annak park­jában, a vá­ros­né­zés végén pedig lesz sza­bad­idő a kikötő melletti bevá­sárló- és szóra­koz­tató központnál (Bayside Marketplace).

3. nap: Everglades Nemzeti Park, Miccosukee indián skanzen
Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás az Ame­rikai Egye­sült Államok második leg­na­gyobb nemzeti park­jába, az Everglades-be. Kisvo­nattal (dottóval) járunk be kb. 25 km-t a park terü­letén, ezalatt egy helyi vezető mutatja be a park élővi­lágát, aligá­to­rokat való­szí­nű­leg több helyen is látha­tunk majd. A kis­vonat hosszabb szünetet tart egy ki­lá­tó­to­ronynál, melynek tete­jéről nagy­szerű pano­ráma nyílik erre a külö­nös mocsárvidékre. 
Az Everglades területén élt valaha a Miccosukee indián törzs, az ő egykori éle­tüket ismer­hetjük meg a közeli skan­zenben és a hozzá tartozó múze­umban. A skan­zenlá­to­ga­tás során megte­kint­he­tünk majd egy aligátor show-t is.
A fakultatív program ára: 25.500 Ft (be­lé­pő­díjakkal).

4. nap: Florida Keys (korallszigetek), Key West
Florida egyik legkü­lön­le­gesebb látvá­nyos­sága az a száraz­föld déli részéből induló sziget­lán­colat, melynek legu­tolsó tagja az USA legdé­libb városa, Key West. Az odave­zető híres pano­rámaút kb. 200 km hosszú, 32 szigetet érint, 42 hídon kell átkelni. A leghosszabb híd a világ egyik építé­szeti csodá­jának tartott Seven Mile bridge (Hétmér­földes híd).
Az egész napos (12-13 órás) kirándulás végcélja Key West városka, ahol a han­gu­la­tos, XIX. századi óváros beba­ran­go­lása mellett meg­néz­zük a világ­hírű író, Ernest Hemingway házát is.

5. nap: Fort Lauderdale (Amerika Velencéje)
Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a közeli Fort Lauderdale üdü­lő­vá­rosba, melynek belvá­ro­sában utcák helyett csator­nákon bonyo­lódik a forgalom. Nem vé­let­le­nül nevezik a tele­pülést Amerika Velen­cé­jének (a városi vízi utak össz­hosszú­sága több mint 250 km). A megér­kezés után részt veszünk egy másfél órás hajó­ki­rán­du­láson a csatornák vilá­gában. A gyönyörű szub­tró­pusi vege­táció és a város szép közé­pü­le­te­inek látványa mellett nagy élményt jelent majd a sok­millió dolláros családi házak és villák tanulmányozása is.
A fakultatív program ára: 15.500 Ft (hajójeggyel). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1,5 hónappal indulás előtt.

6. nap: Ocho Rios
Délelőtt transzfer Miami repülőterére, elutazás közvetlen járattal Jamaica főváro­sába, Kingstonba. Érkezés a kora délutáni órákban (helyi idő szerint), majd utazás autó­busszal egy karib-tengeri üdü­lő­vá­rosba, Ocho Riosba, a szállo­dai szobák elfog­lalása (6 éj). Ez a város központi fekvése révén az ország külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

7. nap: Sun Valley ültetvény, Shaw Park botanikus kert
Félnapos kirándulás. Elő­ször egy működő ültet­vényre utazunk Ocho Rios kör­nyé­kén. A helyi vezetők szám­ta­lan trópusi növényt, gyümölcs­fát megmu­tatnak, az egzo­tikus gyümöl­csök jó részét meg is lehet kóstolni. Italként frissen facsart gyümölcs­le­veket kínálnak.
Ezt követően a Shaw Park bota­nikus kertbe láto­gatunk, mely 300 méter magasan talál­ható, egy Ocho Rios melletti hegyen. A gyönyörű vege­tá­ción kívül (közel 600-féle virág) van egy szép vízesés is a parkban, de nagy élmény lesz a part­vi­dékre nyíló pano­ráma is.

8. nap: Ocho Rios / Port Antonio, Kék Lagúna, Francia-öböl, Rio Grande tutajozás
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­keleti ré­szé­be. Is­mer­ke­dés Port Antonióval, Kelet-Jamaica leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lé­sével, séta az Errol Flyn jacht­ki­kö­tőben. Ezután fotó­szünet a Kék Lagúnánál, majd pihenés és ebéd az elbű­vö­lően szép, fehér homokos Francia-öbölben (Frenchman's Cove).
A délutáni tutajozás egy őserdei folyón (a Rio Grandén) a nap fény­pont­ját jelenti. A kétszemélyes, bambuszból készült, kényelmes tutajokat egy-egy helyi vezető egy hosszú rúddal, állva kormányozza. A kris­tály­tisz­ta víz, a szép tájak, a dús növényzet, a háborítatlan környezet elvarázsolják a turistákat. Igény esetén fürdésre is van lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: 42.300 Ft (ebéddel).

9. nap: Fern Gully, Ocho Rios, Dunn folyó vízesései
Félnapos ba­ran­go­lás Ocho Riosban és kör­nyé­kén. Az első programunk a Fern Gully, egy 5 kilo­méter hosszú útsza­kasz, ahol kétol­dalt olyan sűrűn nőnek a külön­böző páfrány­félék, hogy az embernek az az érzése, mintha alagútban menne (fotó­szünet). 
Ezt követően sza­bad­idő Ocho Rios kézműves piacán, majd Jamaica legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója követ­kezik, a Dunn's River Falls (Dunn folyó víze­sései). A hely kü­lön­le­ges­ségét a gyönyörű környe­zeten kívül az adja, hogy a vízesés mentén, a folyó medrében lehe­tő­ség van gyalog (néha mászva) felmenni a vízesés felső részéhez (ter­mé­sze­te­sen fürdő­ru­hában; vízi cipő a hely­színen is vásá­rol­ható). Ez a kis túra a kevésbé sportosak számára is bevál­lal­ható, de időseb­beknek kevésbé ajánlott. Aki nem akar bemenni a vízbe, annak is nagy élmény fotózni a vízben hala­dókat a vízesés mentén kiépí­tett ösvényről.

10. nap: Ocho Rios / libegőzés az őserdő felett
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás. Délelőtt az Ocho Rios melletti Mystic-hegy lábához utazunk, ahonnan libe­gővel megyünk fel a csúcsra. Egészen kü­lön­le­ges élmény a libe­gőről (felülről) tanul­má­nyozni a szub­tró­pusi őserdőt. A hegy­tetőn van egy szép park, egy kiváló szuve­nírbolt, egy pano­ráma étterem, egy kilá­tó­pont, egy úszó­me­den­ce csúsz­dával és egy bobpálya.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft

11. nap: Ocho Rios / Hampden Rumgyár, Greenwood kúria, Falmouth
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­nyu­gati ré­szé­be. Elő­ször a Hampden Rum­gyárba láto­ga­tunk el, ahol megis­mer­ke­dünk a jamaicai rum készí­té­sének több száz éves hagyo­má­nyos módsze­reivel. Termé­sze­te­sen kóstoló és egy kis étkezés is tartozik a programhoz.
Ezt követően a több mint 200 évvel ezelőtt épült Greenwood kúriát nézzük meg. Az épít­tető Jamaica egyik leggaz­da­gabb embere volt, hatalmas ültet­vé­nyein több mint 2000 rab­szolga dolgo­zott. A házban lévő régi­ségek gyűjte­mé­nyét Jamaica egyik legjobb múze­umának tartják.
Délután Falmouth városkába utazunk, ahol sok szép épület megma­radt a gyarmati kor­szakból, a várost az UNESCO vi­lág­örök­ségi listára is jelölték. A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 37.500 Ft.

12. nap: Kingston, Port Royal
Búcsú Ocho Riostól, utazás Jamaica főváro­sába, Kingstonba, mely egy hatalmas tenger­öböl és a Kék-hegység között terül el. Is­mer­ke­dés a várossal: a belváros tör­té­nel­mi épüle­tei, a Nemzeti Hősök Parkja, az Eman­cipáció Parkja, az újváros modern épüle­tei, a Bob Marley Múzeum stb. 
A vá­ros­né­zést köve­tően Port Royalba utazunk, mely a Kingstoni-öblöt lezáró félsziget csücs­kében terül el. Ez a kis tele­pülés valaha az „Újvilág” egyik leggaz­da­gabb városa volt, egy igazi kalóz­fé­szek, később pedig 200 éven keresztül az angol hadi­ten­ge­ré­szet központja a karibi térségben. Láto­gatás a Károly-erődben, melynek múze­umában azt is elme­sélik, hogy miért van az egykori város kéthar­mada a tenger mélyén.
Az esti órákban elutazás a British Airways közvetlen járatával Londonba.

13. nap: London
Érkezés London Gatwick repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a British Airways bu­da­pesti járatai London Heathrow repülő­te­réről indulnak, és a legkö­ze­lebbi elér­hető csatla­kozás csak a késő délutáni órákban indul, ezért utasa­inknak a közbenső időben egy kis autó­buszos vá­ros­né­zést és egy sétát biztosítunk az angol fő­vá­ros­ban. 
Érkezés Ferihegyre az esti órákban.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: